Materské školy - formulár na prihlásenie

Veľmi sa tešíme, že môžeme opäť spustiť registráciu materských škôl na bezplatné meranie zrakových parametrov detí. Z kapacitných dôvodov otvárame v školskom roku 2018 - 2019 program pre všetky škôlky, ktoré v predchádzajúcom období ešte neboli zaradené do programu a ich nahlásený počet detí so záujmom o meranie je 20 a viac. Škôlkam s menším počtom detí ponúkame možnosť bezplatného merania priamo na príslušnom krajskom stredisku ÚNSS.

Oznamujeme, že v Trenčianskom, Prešovskom, Žilinskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom aj Bratislavskom kraji už boli naplnené kapacity materských škôl a z tohto dôvodu už nie je možné sa naďalej registrovať.


logo Billa ľuďom - občianske združenie logo spoločnosti Billa

Ponuka pre materské školy

Ak ste materská škola, ktorá má záujem o realizáciu skríningových meraní deťom vo vašej materskej škole, kontaktujte zodpovednú osobu na príslušnom Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo vašom kraji a informujte sa o možnostiach zapojenia do programu Zdravé oči už v škôlke.

Kraj Kontaktná osoba Kontakt
Bratislavský Jana Polnerová 02/69203441
unss.bratislava(zavináč)unss.sk
Trnavský Andrea Remenárová 033/5512706
unss.trnava(zavináč)unss.sk
Trenčiansky Zora Sdurková 032/6523313
unss.trencin(zavináč)unss.sk
Nitriansky Petra Ajdariová 037/7418115
unss.nitra(zavináč)unss.sk
Banskobystrický Dagmar Filadelfiová 048/4134201
unss.bystrica(zavináč)unss.sk
Žilinský Erika Kanátová 041/5652369
unss.zilina(zavináč)unss.sk
Prešovský Katarína Šmajdová Búšová 051/7724421
unss.presov(zavináč)unss.sk
Košický Zuzana Mihályová 055/6324715
unss.kosice(zavináč)unss.sk

Informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa na stiahnutie formát pdf, 384kB a formát rtf, 88kB