Merania v roku 2014

Kvantitatívne ukazovatele projektu

Začiatkom roka 2014 sme vo vybraných mestách spustili pilotnú fázu tohto projektu. V máji sme jeho realizáciu rozšírili do všetkých regiónov Slovenska vďaka nákupu nových meracích prístrojov - autorefraktometrov, na ktoré prispeli naši projektoví partneri. Celkovo sme v minulom roku odmerali zrakové parametre 7 606 deťom.
Náš pôvodný plán počtu detí zapojených do projektu sme tak prekročili o 27%. Najviac preventívnych meraní sme zrealizovali v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, najvyťaženejšími sa stali mesiace október (1 474 detí) a november (1 204 detí). Celkovým počtom navštívených materských škôl 132 sme plán pre rok 2014 prekonali o viac ako tretinu. Najväčší podiel na tom malo 34 materských škôl Bratislavského kraja. Necelá pätina všetkých detí (1 472) dostala na základe analýzy zrakových parametrov odporúčanie na návštevu detského očného lekára. S unikátnym preventívnym programom Zdravé oči už v škôlke sme sa dostali do 51 miest a obcí v rámci celého Slovenska. Počty detí, materských škôl i miest a obcí zapojených do projektu počas 12 mesiacov roka 2014 sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Kraj Počet vyšetrených detí Vydané odporúčania % Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 1564 296 19% 34 7
Banskobystrický kraj 1312 259 20% 19 6
Nitriansky kraj 597 103 17% 12 10
Košický kraj 1412 299 21% 16 11
Žilinský kraj 964 170 18% 19 4
Trenčiansky kraj 340 53 16% 7 2
Prešovský kraj 843 219 26% 11 3
Trnavský kraj 574 73 13% 14 8
Spolu 7606 1472 19% 132 51

Podrobné výsledky projektu za rok 2014 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, 2014, formát xls, 54kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, 2014, formát xls, 51kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, 2014, formát xls, 51kB
Počet meraní v Košickom kraji, 2014, formát xls, 57kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, 2014, formát xls, 51kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, 2014, formát xls, 29kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, 2014, formát xls, 63kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, 2014, formát xls, 49kB