Merania zrakových parametrov v roku 2015

Program Zdravé oči už v škôlke pokračoval aj v roku 2015. Podarilo sa nám ho rozšíriť do všetkých krajov Slovenska. Zakúpením štyroch nových skríningových autorefraktometrov sme mohli začať s preventívnymi meraniami v Trenčianskom a Prešovskom kraji a pokračovať v meraniach v Košickom a Nitrianskom kraji, kde boli zakúpené nové prístroje Plusoptix, vhodné na merania v teréne.

V priebehu roka 2015 sme navštívili 163 materských škôl69 mestách a obciach Slovenska a zrakové parametre sme odmerali 8797 deťom v predškolskom veku.

1481 detí (17 %) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

Kraj Počet odmeraných detí Vydané odporúčania % Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 1303 212 16% 27 5
Nitriansky kraj 1316 364 28% 22 6
Banskobystrický kraj 918 158 17% 20 6
Košický kraj 1616 192 12% 24 7
Žilinský kraj 1539 322 21% 33 25
Trenčiansky kraj 193 14 7% 3 1
Prešovský kraj 1080 155 14% 19 13
Trnavský kraj 832 64 8% 15 6
Spolu 8797 1481 17% 163 69

Podrobné výsledky projektu za rok 2015 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2015, formát xls, 30kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2015, formát xls, 31kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2015, formát xls, 29kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2015, formát xls, 30kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2015, formát xls, 28kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2015, formát xls, 30kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2015, formát xls, 33kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2015, formát xls, 26kB