Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2017

Rok 2017 bol pre rozvoj programu Zdravé oči už v škôlke veľmi významný. Vďaka podpore partnera programu Billa ľuďom sme mohli realizovať pravidelné merania zrakových parametrov vo všetkých regiónoch Slovenska. Podarilo sa nám pripraviť a spustiť plánovaný systém on-line prihlasovania pre materské školy priamo cez web stránku programu Zdravé oči už v škôlke.

V priebehu roka sme navštívili spolu 139 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

Zrak sme skontrolovali 13 757 deťom v predškolskom veku.

297 materských škôl bolo zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke.

1867 detí (14%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

Kraj Počet odmeraných detí Vydané odporúčania % Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 2149 245 11% 38 4
Nitriansky kraj 2121 335 16% 41 13
Banskobystrický kraj 1388 136 10% 27 19
Košický kraj 2065 305 15% 55 29
Žilinský kraj 1749 330 19% 37 29
Trenčiansky kraj 1390 148 11% 27 11
Prešovský kraj 1638 204 12% 42 22
Trnavský kraj 1257 164 13% 30 12
Spolu 13757 1867 14% 297 139

Podrobné výsledky projektu za rok 2017 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 18kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2017, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2017, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 12kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 15kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 16kB