Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2018

Zdravé oči už v škôlke úspešne pokračovali aj v roku 2018. Vďaka pokračujúcej podpore partnera programu Billa ľuďom sme mohli kontinuálne pokračovať v skríningových meraniach zrakových parametrov deťom v predškolskom veku. Materské školy využívali spustenú on-line registráciu na prihlásenie sa do programu.

V priebehu roka sme navštívili spolu 225 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

Zrak sme skontrolovali 15 494 deťom v predškolskom veku.

336 materských škôl bolo zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke.

U 2182 detí (14%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

Kraj Počet odmeraných detí Vydané odporúčania % Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 3166 428 14% 72 19
Nitriansky kraj 1714 275 16% 35 24
Banskobystrický kraj 1625 160 10% 34 27
Košický kraj 1759 264 15% 43 32
Žilinský kraj 2131 392 18% 45 42
Trenčiansky kraj 1618 215 13% 32 28
Prešovský kraj 1507 167 11% 38 31
Trnavský kraj 1974 281 14% 37 22
Spolu 15494 2182 14% 336 225

Podrobné výsledky projektu za rok 2018 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2018, formát xlsx, 16kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2018, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2018, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2018, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2018, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2018, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2018, formát xlsx, 15kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2018, formát xlsx, 17kB