Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2019

Zdravé oči už v škôlke úspešne pokračovali aj v roku 2019. Vďaka pokračujúcej podpore partnera programu Billa ľuďom sme mohli kontinuálne pokračovať v skríningových meraniach zrakových parametrov deťom v predškolskom veku. Materské školy využívali spustenú on-line registráciu na prihlásenie sa do programu.

V priebehu roka sme navštívili spolu 251 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

Zrak sme skontrolovali 20.421 deťom v predškolskom veku.

424 materských škôl bolo zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke.

U 3.009 detí (15%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

Kraj Počet odmeraných detí Vydané odporúčania % Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 6538 940 14% 130 30
Nitriansky kraj 1766 290 16% 35 26
Banskobystrický kraj 1793 185 10% 42 34
Košický kraj 2827 490 17% 56 33
Žilinský kraj 2292 386 17% 49 41
Trenčiansky kraj 1719 240 14% 38 29
Prešovský kraj 1613 239 15% 39 28
Trnavský kraj 1873 239 13% 35 30
Spolu 20421 3009 15% 424 251

Podrobné výsledky projektu za rok 2018 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2019, formát xlsx, 20kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2019, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2019, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2019, formát xlsx, 15kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2019, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2019, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2019, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2019, formát xlsx, 17kB