V prvom polroku pod krídlami spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom

Dlhoročná spolupráca so spoločnosťou BILLA sa v tomto roku premietne aj do podpory programu Zdravé oči už v škôlke. Spolu s občianskym združením BILLA ľuďom zmeriame v prvom polroku zrakové parametre viac ako 10 tisíc deťom v 200 materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska!

Novinkou pre škôlky bude možnosť aktívne sa prihlásiť do programu. Takisto rodičia detí môžu osloviť vedenie materskej školy a po vyplnení formulára a následného dohodnutia termínu získajú možnosť bezplatného merania všetkých detí v materskej škole, ktoré navštevuje ich dieťa. Každý drobček navyše dostane plyšového Loptoša.

V nastávajúcich týždňoch navštívime v jednotlivých krajoch desiatky materských škôl:

Kraj Počet materských škôl
Bratislavský 26 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.
Trnavský 20 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.
Trenčiansky 18 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.
Nitriansky 28 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.
Banskobystrický 24
Žilinský 30 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.
Prešovský 22 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.
Košický 32 - Kapacita meraní v kraji je už vyčerpaná, nie je možné prihlasovať ďalšie materské školy.

Ak chcete, aby vaša škôlka bola medzi nimi, prihláste sa čím skôr! V každom kraji budeme zaraďovať prihlásené materské školy do termínovníka podľa dátumu odoslania formulára až do vyčerpania kapacít.