Ponuka na individuálne merania

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa a máte záujem o individuálne skríningové meranie pre vaše dieťa, kontaktujte zodpovednú osobu na príslušnom Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo vašom kraji.

Meranie zrakových parametrov sa uskutočňuje v sídle krajského strediska alebo na iných poradenských miestach Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, po predchádzajúcom dohodnutí termínu, za jednotnú cenu 3 €/meranie.

Výstupom pre rodiča alebo zákonného zástupcu z každého merania je vystavenie Potvrdenia o skríningovom meraní zrakových parametrov, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytuje mu informácie, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Kraj Kontaktná osoba Kontakt Adresa
Bratislavský Jarmila Antalíková 02/69203441
antalikova(zavináč)unss.sk
Sekulská 1
842 50 Bratislava
Trnavský Lenka Patyiová 033/5512706
unss.trnava(zavináč)unss.sk
Trhová 2
917 01 Trnava
Trenčiansky Zora Sdurková 032/6523313
unss.trencin(zavináč)unss.sk
Námestie sv. Anny č. 9
911 01 Trenčín
Nitriansky Petra Ajdariová 037/7418115
unss.nitra(zavináč)unss.sk
Nedbalova 540/ 17
949 11 Nitra
Banskobystrický Dagmar Filadelfiová 048/4134201
unss.bystrica(zavináč)unss.sk
Internátna 10
974 01 Banská Bystrica
Žilinský Erika Kanátová 041/5652369
unss.zilina(zavináč)unss.sk
Karpatská 10
010 08 Žilina
Prešovský Andrea Pavlovská 051/7724421
unss.presov(zavináč)unss.sk
Kollárová 11
080 01 Prešov
Košický Zuzana Mihalyová 055/6324715
unss.kosice(zavináč)unss.sk
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice