Realizátor projektu

Projekt Zdravé oči už v škôlke realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska výlučne vďaka pomoci donorov. Na tento druh preventívnej práce neexistuje priama štátna alebo samosprávna podpora.
Za každú sponzorskú či donorskú pomoc bude ÚNSS vďačná. Aj vďaka nej môže pomôcť zachrániť zrak tým najzraniteľnejším – deťom.

IBAN: SK12 0200 0011 6970 0033 6032

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
Email: zdraveoci(zavináč)unss.sk
Web: www.unss.sk

Kraj Kontaktná osoba Kontakt Adresa
Bratislavský Jana Žureková 02/69203421
zurekova(zavináč)unss.sk
Sekulská 1
842 50 Bratislava
Trnavský Lenka Patyiová 033/5512706
patyiova(zavináč)unss.sk
Trhová 2
917 01 Trnava
Trenčiansky Zora Sdurková 032/6523313
sdurkova(zavináč)unss.sk
Námestie sv. Anny č. 9
911 01 Trenčín
Nitriansky Petra Ajdariová 0905 469 649
037/7418115
ajdariova(zavináč)unss.sk
Nedbalova 540/17
949 11 Nitra
Banskobystrický Dagmar Filadelfiová 048/4134201
filadelfiova(zavináč)unss.sk
Internátna 10
974 01 Banská Bystrica
Žilinský Erika Kanátová 041/5652369
0905 477 970
kanatova(zavináč)unss.sk
Karpatská 10
010 08 Žilina
Prešovský Katarína Šmajdová Búšová 051/7724421
0905 477 974
smajdova(zavináč)unss.sk
Kollárová 11
080 01 Prešov
Košický Zuzana Mihályová 055/6324715
mihalyova(zavináč)unss.sk
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice

Informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa na stiahnutie formát pdf, 384kB a formát rtf, 88kB

Koordinátorka programu

Tatiana Winterová
Riaditeľka ÚNSS
E-mail: winterova(zavináč)unss.sk
Telefón: 02/ 69 20 34 22
Mobil: +421 905 936 974