Materské školy - formulár na prihlásenie

Veľmi sa tešíme, že môžeme opäť spustiť registráciu materských škôl na bezplatné meranie zrakových parametrov detí. Z kapacitných dôvodov otvárame v školskom roku 2019 - 2020 program pre všetky škôlky, ktoré v predchádzajúcom období ešte neboli zaradené do programu a ich nahlásený počet detí so záujmom o meranie je 20 a viac. Škôlkam s menším počtom detí ponúkame možnosť bezplatného merania priamo na príslušnom krajskom stredisku ÚNSS. V Trenčianskom, Trnavskom, Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Žilinskom kraji už bola naplnená kapacita prihlásených škôlok a už nie je možné sa v tomto období zaregistrovať.

Odoslaním formulára potvrdzujete záujem o preventívne meranie v rámci programu Zdravé oči už v škôlke.
Vyššie uvedené údaje poskytujeme ÚNSS dobrovoľne za účelom zabezpečenia preventívneho merania zrakových parametrov deťom našej materskej školy v rámci programu Zdravé oči už v škôlke.


logo Billa ľuďom - občianske združenie logo spoločnosti Billa

Ponuka pre materské školy

Ak ste materská škola, ktorá má záujem o realizáciu skríningových meraní deťom vo vašej materskej škole, kontaktujte zodpovednú osobu na príslušnom Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo vašom kraji a informujte sa o možnostiach zapojenia do programu Zdravé oči už v škôlke.

Kontakty na Krajské strediská ÚNSS.