Ambasádorka projektu

Ambasádorka projektu

Ambasádorkou projektu je moderátorka Aneta Parišková.

„Vždy rada podporím dobrú myšlienku. A táto je nielen dobrá, ale pre mňa ako šitá na mieru. Mám troch synov v predškolskom veku a ďalších 20 detí v škôlke, ktorú riadim. Čím skôr sa odhalí zdravotný problém, tým je väčšia šanca na jeho vyriešenie.“

Zdravé oči už v škôlke - ambasádorka projektu Aneta Parišková