Východisková situácia

Východisková situácia

Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly vnímania. 80 % všetkých informácií prechádza cez oči. Dieťa nevie, čo znamená „zle vidieť“. Deti môžu vyrovnať očné poruchy až do 4-5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Navyše – zlé videnie nebolí.

Je všeobecne známou skutočnosťou, že kvalita zraku sa v posledných rokoch vplyvom spôsobu života výrazne zhoršuje. Nejde pritom iba o dospelú populáciu, tieto tendencie možno pozorovať už u detí predškolského veku.
Keďže deti v tomto veku nevedia, čo to znamená „normálne vidieť“, nepociťujú subjektívnu potrebu sťažovať sa a hľadajú si rôzne kompenzačné techniky, ktoré im umožňujú normálne fungovať. Rodičia zväčša nedokážu rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy svojich detí, nevedia o tom, že ich deti majú predispozície na rozvoj rôznych zrakových porúch. Tie môžu výrazne negatívne ovplyvniť ich život v budúcnosti. Pritom včasné diagnostikovanie zrakových porúch je kľúčové pre ich korekciu či úplné vyliečenie. Do ordinácií očných lekárov rodičia prichádzajú spravidla vtedy, keď je refrakčná porucha alebo strabizmus rozvinutý do takej miery, že nie je možné ich úplne eliminovať.
Práve na popísanú situáciu reagujeme programom Zdravé oči už v škôlke. Uvedomujeme si, že v silách očných lekárov ani očných optík, nie je poskytovať služby v teréne, kde sa pohybujú ich potenciálni klienti. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vybavená prístrojmi špeciálne určenými na prácu v teréne i vyškolenými odbornými pracovníkmi, je pripravená s pomocou partnerov zaplniť toto biele miesto v systéme zdravotnej prevencie.

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania