Merania v roku 2021

Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2021

Program Zdravé oči už v škôlke pokračoval aj v roku 2021. Vďaka pokračujúcej podpore partnera programu Billa ľuďom sme mohli kontinuálne pokračovať v skríningových meraniach zrakových parametrov deťom v predškolskom veku. Materské školy využívali spustenú on-line registráciu na prihlásenie sa do programu.

Rok 2021 bol negatívne ovplyvnený pandémiou koronavírusu, ktorá tento program dočasne pozastavila. V záujme individuálnej a kolektívnej ochrany zdravia a z dôvodu postupného uzatvárania materských škôl, sme boli nútení začiatkom roka dočasne pozastaviť realizáciu programu a čakať na zlepšenie situácie na Slovensku. K opätovnému otvoreniu programu došlo 11. mája 2021.

V priebehu roka sme navštívili spolu 159 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

Zrak sme skontrolovali 13.373 deťom v predškolskom veku.

263 materských škôl bolo zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke.2.187 detí (16%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

KrajPočet odmeraných detíVydané odporúčania%Počet MŠPočet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj3 13652917%6320
Nitriansky kraj2 16139318%3516
Banskobystrický kraj1 79718210%3426
Košický kraj1 19727323%2720
Žilinský kraj1 43628820%2826
Trenčiansky kraj1 14117916%2918
Prešovský kraj1 24117714%2513
Trnavský kraj1 26416613%2220
Spolu13 3732 18716%263159

Podrobné výsledky programu za rok 2021 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2021, formát xlsx, 15kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2021, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2021, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2021, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2021, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2021, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2021, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2021, formát xlsx, 16kB