Materské školy

Materské školy

5. ročník programu Zdravé oči už v škôlke zameraného na bezplatné preventívne merania zrakových parametrov u detí sme aktuálne uzavreli. Nový ročník programu v školskom roku 2022/2023 otvoríme čoskoro. Sledujte našu webovú stránku alebo FB Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde o spustení registrácie pre materské školy tiež informujeme.

Aktuálne, prosím, prihlasovací formulár nevypĺňajte! Ďakujeme za pochopenie.


  Mesiac, v ktorom máte záujem o preventívne meranie

  Deň, v ktorom máte záujem o preventívne meranie

  Bola Vaša materská škola už zaradená v programe Zdravé oči už v škôlke?

  Vyššie uvedené údaje poskytujeme ÚNSS dobrovoľne za účelom zabezpečenia preventívneho merania zrakových parametrov deťom našej materskej školy v rámci programu Zdravé oči už v škôlke.

  logo Billa ľuďom - občianske združenie

  logo spoločnosti Billa