Materské školy

Materské školy

Veľmi sa tešíme, že môžeme opäť spustiť registráciu materských škôl na bezplatné meranie zrakových parametrov detí. Z kapacitných dôvodov otvárame v školskom roku 2019 – 2020 program pre všetky škôlky, ktoré v predchádzajúcom období ešte neboli zaradené do programu a ich nahlásený počet detí so záujmom o meranie je 20 a viac. Škôlkam s menším počtom detí ponúkame možnosť bezplatného merania priamo na príslušnom krajskom stredisku ÚNSS. V Trenčianskom, Trnavskom, Prešovskom, Košickom, Nitrianskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji už bola naplnená kapacita prihlásených škôlok a už nie je možné sa v tomto období zaregistrovať.


  Mesiac, v ktorom máte záujem o preventívne meranie

  Deň, v ktorom máte záujem o preventívne meranie

  Bola Vaša materská škola už zaradená v programe Zdravé oči už v škôlke?

  Vyššie uvedené údaje poskytujeme ÚNSS dobrovoľne za účelom zabezpečenia preventívneho merania zrakových parametrov deťom našej materskej školy v rámci programu Zdravé oči už v škôlke.

  logo Billa ľuďom - občianske združenie

  logo spoločnosti Billa