Materské školy

Materské školy

Veľmi sa tešíme, že môžeme opäť spustiť registráciu materských škôl do 5. ročníka programu Zdravé oči už v škôlke zameraného na bezplatné preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku. Nový ročník programu je otvorený na školský rok 2021/2022 a môžu sa doňho registrovať materské školy, u ktorých je nahlásený počet detí so záujmom o meranie minimálne 20 detí. Materským školám s menším počtom detí ponúkame možnosť bezplatného merania priamo na príslušnom krajskom stredisku ÚNSS.

Po odoslaní registrácie Vašej materskej školy Vás bude kontaktovať pracovník ÚNSS a dohodne si s Vami konkrétne podmienky a dátum návštevy Vašej materskej školy.

Kapacita už bola naplnená v Prešovskom, Trnavskom, Košickom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji, kde už nie je možné sa prihlásiť.


  Mesiac, v ktorom máte záujem o preventívne meranie

  Deň, v ktorom máte záujem o preventívne meranie

  Bola Vaša materská škola už zaradená v programe Zdravé oči už v škôlke?

  Vyššie uvedené údaje poskytujeme ÚNSS dobrovoľne za účelom zabezpečenia preventívneho merania zrakových parametrov deťom našej materskej školy v rámci programu Zdravé oči už v škôlke.

  logo Billa ľuďom - občianske združenie

  logo spoločnosti Billa