Merania v roku 2017

Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2017

Rok 2017 bol pre rozvoj programu Zdravé oči už v škôlke veľmi významný. Vďaka podpore partnera programu Billa ľuďom sme mohli realizovať pravidelné merania zrakových parametrov vo všetkých regiónoch Slovenska. Podarilo sa nám pripraviť a spustiť plánovaný systém on-line prihlasovania pre materské školy priamo cez web stránku programu Zdravé oči už v škôlke.

V priebehu roka sme navštívili spolu 139 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

Zrak sme skontrolovali 13 757 deťom v predškolskom veku.

297 materských škôl bolo zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke.

1867 detí (14%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

KrajPočet odmeraných detíVydané odporúčania%Počet MŠPočet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj214924511%384
Nitriansky kraj212133516%4113
Banskobystrický kraj138813610%2719
Košický kraj206530515%5529
Žilinský kraj174933019%3729
Trenčiansky kraj139014811%2711
Prešovský kraj163820412%4222
Trnavský kraj125716413%3012
Spolu13757186714%297139

Podrobné výsledky projektu za rok 2017 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 18kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2017, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2017, formát xlsx, 14kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 13kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 12kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 15kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2017, formát xlsx, 16kB