Varovné signály

Varovné signály a rady pre rodičov

Pozor na varovné signály u detí!

  • Dieťa vie len pomaly alebo vôbec nevie rozoznať predmety v diaľke.
  • Kladie si knihy alebo hračky celkom blízko pred oči.
  • Sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie očí.
  • Nemá dlhú koncentráciu pri hre do blízka, je rýchlo unavené.
  • Často žmurká alebo drží hlavu šikmo.
  • Oči sú začervenané a slzia.
  • Dieťa má problém s koordináciou po línii ruka – oko, často siahne vedľa, potkýna sa.

Rady pre rodičov

  • Už po narodení dieťaťa si všímajte reakciu dieťaťa na zrakové stimuly so zvukovým a bez zvukového efektu,
  • pozorovaním reakcie dieťaťa pri prekrývaní jedného a druhého oka možno zistiť rozdiel vo videní,
  • v prípade genetických predpokladov (v rodine výskyt škúlenia alebo refrakčnej chyby , ďalekozrakosť, astigmatizmus) alebo inej vrodenej chyby oka je vhodné čo najskôr absolvovať preventívne očné vyšetrenie.