Merania v roku 2015

Merania zrakových parametrov v roku 2015

Program Zdravé oči už v škôlke pokračoval aj v roku 2015. Podarilo sa nám ho rozšíriť do všetkých krajov Slovenska. Zakúpením štyroch nových skríningových autorefraktometrov sme mohli začať s preventívnymi meraniami v Trenčianskom a Prešovskom kraji a pokračovať v meraniach v Košickom a Nitrianskom kraji, kde boli zakúpené nové prístroje Plusoptix, vhodné na merania v teréne.

V priebehu roka 2015 sme navštívili 163 materských škôl v 69 mestách a obciach Slovenska a zrakové parametre sme odmerali 8797 deťom v predškolskom veku.

1481 detí (17 %) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

KrajPočet odmeraných detíVydané odporúčania%Počet MŠPočet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj130321216%275
Nitriansky kraj131636428%226
Banskobystrický kraj91815817%206
Košický kraj161619212%247
Žilinský kraj153932221%3325
Trenčiansky kraj193147%31
Prešovský kraj108015514%1913
Trnavský kraj832648%156
Spolu8797148117%16369

Podrobné výsledky projektu za rok 2015 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2015, formát xls, 30kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2015, formát xls, 31kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2015, formát xls, 29kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2015, formát xls, 30kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2015, formát xls, 28kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2015, formát xls, 30kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2015, formát xls, 33kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2015, formát xls, 26kB