Merania v roku 2020

Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2020

Program Zdravé oči už v škôlke pokračoval aj v roku 2020. Vďaka pokračujúcej podpore partnera programu Billa ľuďom sme mohli kontinuálne pokračovať v skríningových meraniach zrakových parametrov deťom v predškolskom veku. Materské školy využívali spustenú on-line registráciu na prihlásenie sa do programu.

Rok 2020 bol negatívne ovplyvnený pandémiou koronavírusu, ktorá tento program dočasne pozastavila. V záujme individuálnej a kolektívnej ochrany zdravia a z dôvodu postupného uzatvárania materských škôl v 1. a 2. vlne pandémie koronavírusu, sme boli nútení 11.03.2020 dočasne pozastaviť realizáciu programu a čakať na zlepšenie situácie na Slovensku. Z tohto dôvodu sa nám nepodarilo naplniť pôvodný plán – skontrolovať do 30.06.2020 zrak 20 tis. deťom v predškolskom veku.

V priebehu roka sme navštívili spolu 78 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

Zrak sme skontrolovali 4.639 deťom v predškolskom veku.

112 materských škôl bolo zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke.

713 detí (15%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

KrajPočet odmeraných detíVydané odporúčania%Počet MŠPočet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj125418415%2710
Nitriansky kraj60811819%1511
Banskobystrický kraj330237%65
Košický kraj56912121%138
Žilinský kraj55210018%1312
Trenčiansky kraj6828613%1812
Prešovský kraj3014916%1111
Trnavský kraj343329%99
Spolu463971315%11278

Podrobné výsledky programu za rok 2020 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2020, formát xlsx, 12kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2020, formát xlsx, 12kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2020, formát xlsx, 11kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2020, formát xlsx, 12kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2020, formát xlsx, 11kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2020, formát xlsx, 12kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2020, formát xlsx, 11kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2020, formát xlsx, 14kB