Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

V závere roka 2015 sa nám vďaka podpore partnera – spoločnosti Novartis podarilo pokračovať v projekte Zdravé oči už v škôlke s Novartisom. Navštívili sme 75 materských škôl vo všetkých krajoch Slovenska a odmerali zrakové parametre 4064 deťom. Zároveň sa potvrdili celoslovenské štatistiky z meraní v predchádzajúcom období: počet vydaných odporúčaní na podrobnejšie vyšetrenie u detského očného lekára predstavuje 17% odmeraných detí. Výsledkom projektu Zdravé oči už v škôlke s Novartisom je 706 odporúčaní na návštevu detského oftalmológa.

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania

Hlavný prínos skríningu pre našu cieľovú skupinu – deti v škôlke a ich rodičov – je včasné odhalenie začínajúcej alebo už rozvinutej zrakovej chyby. To znamená odhalenie v čase, kedy sa dá ešte odstrániť, prípadne zmierniť. Vďaka ÚNSS i 706 vyšetrených detí patrí partnerovi projektu, spoločnosti Novartis, ktorá finančnou podporou umožnila navštíviť s preventívnymi meraniami 75 materských škôl a vyšetriť deti bezplatne.