5. ročník programu Zdravé oči v škôlke sme úspešne uzavreli

Dievčatko v optike, na tvári má okuliarky a pri sebe stojan s ďalšími.

V období od 18. októbra 2021 do 30. júna 2022 sme realizovali merania zrakových parametrov u detí v materských školách. Našim cieľom bolo navštíviť 400 škôlok a pozrieť sa na zdravie detských očí u 20 000 škôlkarov.

„Merania boli plánované a realizované podľa toho, ako sa jednotlivé materské školy do programu nahlasovali. Najrýchlejšie bola obsadená kapacita v Prešovskom kraji. K 31.03.2022 bola ukončená možnosť on-line registrácie aj v krajoch Trnavskom, Košickom, Bratislavskom i Trenčianskom. Zvyšné kraje, teda Nitriansky, Žilinský i Banskobystrický sa kapacitne napĺňali priebežne až do uzatvorenia aktuálneho ročníka,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Merania boli realizované nasledovne:

  • v mesiaci október 2021 bolo odmeraných 27 detí v 1 materskej škole,
  • v mesiaci november 2021 skontrolovali pracovníci krajských stredísk 1 318 detí v 32 materských školách,
  • v mesiaci december 2021 odmerali 465 detí v 13 materských školách,
  • v mesiaci január 2022 stihli premerať až 1 499 detí v 30 materských školách,
  • v mesiaci február 2022 skontrolovali zrakové parametre u 346 detí v 31 materských školách,
  • v mesiaci marec 2022 bolo odmeraných 4 418 detí v 84 materských školách,
  • v mesiaci apríl 2022 sa pozreli naše odborné pracovníčky a odborní pracovníci na zdravie očí u 4 294 detí v 83 materských školách,
  • v mesiaci máj 2022 odmerali 4 351 detí v 94 materských školách,
  • v mesiaci jún 2022 stihli skontrolovať očká 2 937 deťom v 65 materských školách.

Z celkového plánovaného počtu 20 000 detí bol k 30.06.2022 zrak skontrolovaný 20 655 deťom. Z toho 3 615 škôlkarom bola odporúčaná návšteva detského oftalmológa kvôli potrebnému komplexnému vyšetreniu zraku, čo predstavuje 18 % z celkového počtu odmeraných detí. „Všetkých 20 655 detí obdržalo potvrdenie o meraní pre rodičov, ktoré obsahovalo namerané zrakové parametre dieťaťa, odporúčanie, či je alebo nie je potrebné ďalšie vyšetrenie u detského očného lekára, kontakt na krajského koordinátora programu a informácie o partnerovi projektu. Zároveň boli materským školám, zapojeným do programu distribuované edukačné hračky podporujúce rozvoj jemnej motoriky,“ hovorí T. Winterová.

O tom, že merania zrakových parametrov sú potrebné a pre deti osožné, svedčia aj reakcie rodičov: „Chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za zmeranie očiek dcérke Ninke, pri ktorom jej zistili astigmatizmus. Dnes sme absolvovali očné vyšetrenie u oftalmológa. Výsledky sa potvrdili a je potrebné, aby dcérka nosila okuliare. Som rada, že sme sa vďaka vášmu meraniu o Ninkinej diagnóze dozvedeli, mohli ju ďalej riešiť a včas podchytiť. Bez zmerania očiek, by sme s manželom nikdy nepovedali, že takýto problém u Ninky je, nakoľko to vôbec nedávala najavo a mysleli sme si, že má zrak úplne v poriadku. Ešte raz veľká vďaka a hlavne veľa spokojných malých očiek,“ napísala nám Zuzana Králová, mamička škôlkarky Ninky.

Program Zdravé oči už v škôlke nie je na škôlkarov zameraný samoúčelne. Dieťa nevie samo povedať, že dobre nevidí a ani rodič či učiteľ si nemusia nič všimnúť. V období od 3 do 6 rokov sa oko dieťaťa najdynamickejšie vyvíja, a preto je dôležité vedieť, či je v poriadku. Ak by prišlo k problému často lepšie reaguje na liečbu oproti neskoršiemu veku.

Za podporu programu Zdravé oči už v škôlke ďakujeme spoločnosti Billa a OZ Billa ľuďom.