Aktuálny ročník projektu Zdravé oči už v škôlke sa predlžuje do 30. júna 2021

Štvrtý ročník projektu Zdravé oči už v škôlke, na ktorom sa spolupodieľajú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a o.z. BILLA ľuďom, sa s úspechom začal, ale jeho zdarné pokračovanie skomplikovala pandémia koronavírusu. Obe organizácie si však dôležitosť kontroly zrakových parametrov u škôlkarov uvedomujú a len čo to bude možné, v meraniach sa bude pokračovať.

Pôvodnou métou aktuálneho ročníka bolo skontrolovať zrak u 20-tisíc detí. Žiaľ, prvá vlna pandémie tieto plány zhatila. Veľa si pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sľubovali od obdobia po prázdninovej pauze. No situáciu skomplikovala druhá vlna pandémie a merania bolo nutné opätovne presunúť. Hoci sú v tomto období materské školy v plnej prevádzke, neustále sa objavujú prípady, kedy je škôlka z jedného dňa na druhý zatvorená z dôvodu výskytu COVID-19. Veľkou nevýhodou bezpečnosti programu je aj skutočnosť, že v materských školách nie je stanovená povinnosť nosenia rúšok a preto je prenos ochorenia rizikovejší aj pre osoby z externého prostredia.

„Obávame sa, že ak by sme v tejto situácii pokračovali v skríningových meraniach, mohli by sme podporiť neúmyselné šírenie nákazy našimi zamestnancami. Jednak do iných materských škôl či následne medzi našich klientov, s ktorými sú v každodennom kontakte,“ vysvetľuje Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. „Samozrejme, je nám ľúto, že sa merania v týchto dňoch nemôžu realizovať, ale vzhľadom na bezpečnosť všetkých zúčastnených sme presvedčení o správnosti nášho rozhodnutia,“ dopĺňa Jana Gregorovičová, podpredseda o.z. Billa ľuďom.

Doposiaľ sa pracovníkom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska podarilo skontrolovať zrakové parametre 8 325 deťom182 materských školách, takže kapacita štvrtého ročníka ešte nebola naplnená. Zástupcovia ÚNSS i o.z. Billa ľuďom dúfajú, že sa merania naplno spustia už v januári 2021. Akékoľvek zmeny a aktuálne informácie si môžete prečítať na tejto webovej stránke. 

Pokiaľ máte záujem o zaradenie do programu, nestihli ste sa doposiaľ zaregistrovať a patríte do kraja, ktorý je už uzavretý, kontaktujte regionálnych koordinátorov s prejavením záujmu o miesto náhradníkov. Ak to kapacitné možnosti dovolia, radi vás navštívime a meranie zrealizujeme.

Pokiaľ ste z Bratislavského alebo Banskobystrického kraju, využite možnosť registrácie prostredníctvom on-line formulára: https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/