Merania zraku budú v škôlkach pokračovať po ich otvorení

Merania zraku budú v škôlkach pokračovať po ich otvorení

Hoci sú momentálne materské školy na Slovensku zatvorené kvôli opatreniam pre koronavírus, rodičia aj učitelia škôlkarov, ktorí sa tešili na kontrolu zraku svojich ratolestí v pohodlí ich škôlok, sa nemusia obávať. Projekt Zdravé oči už v škôlke, ktorý realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s podporou o. z. BILLA ľuďom, bude určite pokračovať. Aj keď sú merania aktuálne pozastavené, realizácia projektu sa len pozastavila a bude obnovená po otvorení materských škôl.

Štvrtý ročník projektu Zdravé oči už v škôlke bol spustený v októbri, spolu s online prihlasovacím formulárom, cez ktorý sa škôlky mohli registrovať na bezplatné merania zraku. Najrýchlejšie bola naplnená kapacita meraní v Trenčianskom kraji, ku koncu roka 2019 sa obsadili aj kapacity v Prešovskom, Žilinskom a Trnavskom kraji, v januári sa uzavrela registrácia v Nitrianskom a Košickom kraji.

Pracovníci ÚNSS doteraz z plánovaného celkového počtu 20 000 detí skontrolovali zrak 8 325 deťom, z toho 1 263 detí dostalo odporúčanie na návštevu oftalmológa. „Opäť sa nám potvrdilo, že náš projekt má zmysel, veď 15 % z celkového počtu skontrolovaných detí malo prístrojom vykázanú nejakú odchýlku. Veríme, že po vynútenej prestávke rýchlo nabehneme na pravidelné návštevy škôlok a dobehneme zameškané,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Po obnovení chodu škôlok krajskí koordinátori meraní všetky naplánované materské školy skontaktujú a dohodnú s nimi nové termíny.

Mimoriadnu situáciu a opatrenia z nej vyplývajúce chápe aj partner projektu, o. z. BILLA ľuďom. „Momentálne je prvoradé, aby boli deti v bezpečí a aby sme si všetci chránili svoje zdravie. Preto sme sa rozhodli dočasne program prerušiť a umožniť posunutie jeho realizácie až do konca roka 2020. Mesiace marec, apríl a máj bývajú pri našom projekte nosné, ale my ich škôlkam radi vynahradíme začiatkom nového školského roku,“ vysvetľuje Jana Gregorovičová, podpredseda o. z. BILLA ľuďom a dodáva: „Teší nás, že škôlky prijali s nadšením aj edukačné hračky, ktoré sme zaviedli ako novinku tohto ročníka projektu. Podľa spätnej väzby z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sú pani učiteľky spokojné a zaradili do vyučovania hry na rozvoj jemnej motoriky a zrakového vnímania.“

Kontrola zraku je rýchla a bezbolestná.
Fotografia: Kontrola zraku je rýchla a bezbolestná.