Hravé a bez strachu. Také sú naše merania v ŠMŠ v Pezinku

Hravé a bez strachu. Také sú naše merania v ŠMŠ v Pezinku

Pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, ale aj inými pervazívnymi vývinovými poruchami býva akákoľvek diagnostika veľmi náročná – často s lekárom nespolupracujú, a tak sa vlastne každé vyšetrenie dá zrealizovať len s ťažkosťami. Keďže naše meranie zrakových parametrov je skutočne neinvazívne (je totiž realizované zo vzdialenosti jedného metra), skríning pomocou binokulárneho autorefraktometra je v špeciálnej materskej škole v Pezinku jednou z mála možností, ako pohodlne, bez stresu na oboch stranách a s veľkou mierou spoľahlivosti zistiť, čo skrývajú očká tamojších škôlkarov. Už od roku 2014 pri každej návšteve včas odhalíme niekoľko vývinových porúch zraku, ktoré by pozornosti dospelých možno ešte dlho unikali. Tešíme sa, že môžeme svojou troškou prispieť k zlepšeniu kvality života detí aj v tejto škôlke.