Ukončili sme projekt Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Ukončili sme projekt Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Október, november a december minulého roka sa meralo s logom spoločnosti Novartis. Nadviazali sme na spoluprácu z roku 2015 a pripravený harmonogram… no, nezmestili sme sa doň. Prekročili sme vlastné plány o 721 detí. Ale po poriadku. V období od 15. 10. do 31. 12. 2016 sme uskutočnili merania zrakových parametrov 2721 deťom v 54 materských školách po celom Slovensku. Potreba vyšetriť zrak komplexne, t.j. u detského oftalmológa, sa ukázala pri 404 škôlkaroch, čo predstavuje 15 %.

Regionálne členenie realizovaných meraní

KrajPočet odmeraných detíVydané odporúčania%Počet MŠ
Bratislavský2894114%6
Nitriansky3657521%5
Banskobystrický3095117%4
Košický5286312%12
Žilinský3867519%9
Trenčiansky2934214%6
Prešovský300227%6
Trnavský2513514%6
SPOLU272140415%54

Hlavným prínosom pre našu cieľovú skupinu – deti v škôlke a ich rodičov bola možnosť odhaliť začínajúce alebo už rozvinuté zrakové poruchy či chyby dostatočne včas na to, aby sa dali ešte odstrániť, príp. zmierniť. Veríme, že sme vďaka uskutočnenému projektu znížili počet detí, ktoré by v budúcnosti trpeli už nevyliečiteľnými problémami so zrakom. Zlepšiť kvalitu ich života a zamedziť tým možnej budúcej sociálnej exklúzii. To bol náš cieľ a vďaka spolupráci so spoločnosťou Novartis sa nám to podarilo. Ďakujeme.