Škôlky sa ešte stále môžu prihlásiť na bezplatné meranie zraku

Škôlky sa ešte stále môžu prihlásiť na bezplatné meranie zraku

V októbri odštartoval tretí ročník unikátneho projektu zameraného na prevenciu detských očných ochorení, Zdravé oči už v škôlke, ktorý má v pláne skontrolovať zrak ďalším 20 000 slovenským škôlkarom. Ide o skríningové meranie zraku, ktoré v spolupráci s o. z. BILLA ľuďom realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Kapacity na meranie zraku sa rýchlo začali napĺňať, avšak v niektorých krajoch sú ešte voľné miesta a škôlky sa tak môžu do projektu stále prihlásiť.

Počas trvania minulého ročníka pracovníci z ÚNSS skontrolovali oči 15 072 deťom v 313 materských škôlkach. Od spustenia tretieho ročníka, bolo od októbra do konca januára 2019 zrealizované meranie u 5 612 detí a návštevy škôlok pokračujú. „Ešte stále sú voľné miesta v Bratislavskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji, v ostatných krajoch sú kapacity už naplnené a merania prebiehajú podľa harmonogramu. Radi by sme preto oslovili riaditeľov materských škôl, aby neváhali a svoje škôlky zaregistrovali na bezplatné meranie na stránke Zdravé oči už v škôlke,“ hovorí Ing. Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Nosnými mesiacmi bývajú mesiace marec, apríl a máj, kedy býva zmeraných najviac detí.

Samotné merania pomocou špeciálneho bezdotykového prístroja (autorefraktometra) prebiehajú rýchlo, bezbolestne a hlavne v známom prostredí škôlky. Koordinátor z ÚNSS príde v stanovený čas do škôlky, do rúk chytí prístroj pripomínajúci väčší fotoaparát a každé dieťa skontroluje na diaľku, zo vzdialenosti jedného metra. „Projekt Zdravé oči v škôlke sa ukazuje už dlhodobo ako veľmi prospešný, nakoľko každý rok je vydaných cez 2 000 odporúčaní na návštevu oftalmológa. Ide o zhruba 14 % všetkých zmeraných detí, ktorým prístroj vykázal začínajúcu alebo rozvinutú zrakovú poruchu,“ vysvetľuje Mgr. Jana Gregorovičová, koordinátorka projektu z o. z. BILLA ľuďom.

Ako to v škôlkach vyzerá?

A že pri meraniach je v škôlkach naozaj zábava, môžete si pozrieť vo videách, ktoré sme natočili s deťmi v materskej škole v Bratislave.