V Trnavskom kraji budeme merať aj vďaka podpore poisťovne Dôvera

V Trnavskom kraji budeme merať aj vďaka podpore poisťovne Dôvera

Merali sme Plusoptixom, zistili očnú poruchu, oftalmologička naše výsledky potvrdila a dnes je dieťatko sledované odborníkom a pravdepodobnosť, že sa zrak bude zhoršovať, je minimalizovaná. To je tradičný príbeh, ktorý program Zdravé oči už v škôlke prináša. Tentoraz sa stal podnetom rozvinúť spoluprácu s poisťovňou Dôvera, ktorá nám za túto našu spoločensky prospešnú činnosť odovzdala sponzorský dar v hodnote 1000 €. Ako protislužbu za poskytnutie podpory sme prisľúbili zmerať zrakové parametre 300 deťom v materských školách v Trnavskom kraji. Tento dar bude vyplatený z prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska. Srdečne ďakujeme za preukázanú dôveru a podporu našej činnosti.