Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Nezaháľame! V realizácii skríningových meraní zraku deťom v predškolskom veku pokračujeme, a to projektom Zdravé oči už v škôlke s Novartisom. Nadväzujeme na spoluprácu z roku 2015, kedy sa vďaka podpore spoločnosti Novartis podarilo navštíviť 75 materských škôl a odmerať zrak 4064 deťom v rámci celého Slovenska. Výsledky ukázali, že 17 % (711 detí) preventívne vyšetrených škôlkarov potrebuje komplexné vyšetrenie u detského očného lekára. Veríme, že sa nám aj vďaka tejto aktivite podarí znížiť počet detí, ktoré by v budúcnosti trpeli už nevyliečiteľnou zrakovou chybou. Pomôžeme tým zlepšiť kvalitu ich života a obmedziť možnú sociálnu exklúziu v školskom veku. Na základe pripraveného harmonogramu meraní v jednotlivých regiónoch predpokladáme, že sa nám podarí v priebehu druhého polroka 2016 odmerať minimálne 2000 detí v predškolskom veku vo všetkých regiónoch Slovenska v 40 materských školách.