Stručne o projekte

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania

Náš projekt Zdravé oči už v škôlke je určený materským školám, rodičom detí v predškolskom veku i zamestnávateľom, ktorým nie je ľahostajná starostlivosť o ich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

V rámci programu ponúkame preventívne merania zraku detí:

  • priamo v materských školách
  • individuálne na objednávku v priestoroch ÚNSS
  • na firemných dňoch, family days, osvetových aktivitách a podujatiach pre verejnosť

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania

Aktuality

16.10.2017

Chcete vedieť o zrakových parametroch svojich škôlkárov? Nič jednoduchšie! Prihláste sa!

September až jún. Veľa novôt, veľa zážitkov, veľa modrín, veľa roztrhaných nohavíc, veľa slzičiek, ale rozhodne veľa radosti. Pre deti aj pre rodičov. Od 1.1. do 30.6. bolo jednou z nich nepochybne rozšírenie programu Zdravé oči už v škôlke, za ktoré vďačíme OZ Billa ľuďom.

16.7.2017

V znamení dôvery rodičov i učiteľov

Začiatkom roka predstavila spoločnosť BILLA Slovensko v spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom ucelený koncept verejnoprospešných aktivít zameraných na pomoc ľuďom s poruchami zraku a prevenciu zrakových chorôb.

23.5.2017

Ani tohtoročná košická Míľa pre mamu sa nezaobišla bez merania zrakových parametrov

Druhá májová nedeľa je každoročne ideálnou príležitosťou pre každého z nás, rodiča či nerodiča, vzdať úctu a lásku mame. Predstaviteľky Únie materských centier prišli v roku 2004 s nápadom zrealizovať Guinessov rekord v počte ľudí tlačiacich kočík na trase dlhej 1 míľu.

6.3.2017

Hravé a bez strachu. Také sú naše merania v ŠMŠ v Pezinku

Pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, ale aj inými pervazívnymi vývinovými poruchami býva akákoľvek diagnostika veľmi náročná - často s lekárom nespolupracujú, a tak sa vlastne každé vyšetrenie dá zrealizovať len s ťažkosťami.

24.1.2017

Ukončili sme projekt Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Október, november a december minulého roka sa meralo s logom spoločnosti Novartis. Nadviazali sme na spoluprácu z roku 2015 a pripravený harmonogram... no, nezmestili sme sa doň. Prekročili sme vlastné plány o 721 detí. Ale po poriadku.