Stručne o projekte

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania

Náš projekt Zdravé oči už v škôlke je určený materským školám, rodičom detí v predškolskom veku i zamestnávateľom, ktorým nie je ľahostajná starostlivosť o ich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

V rámci programu ponúkame preventívne merania zraku detí:

  • priamo v materských školách
  • individuálne na objednávku v priestoroch ÚNSS
  • na firemných dňoch, family days, osvetových aktivitách a podujatiach pre verejnosť

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania

Aktuality

12.5.2017

Aj tohto roku meriame zrakové parametre na košickej Míli pre mamu

Tento víkend je ideálna príležitosť pre každého z nás, rodiča či nerodiča, vzdať úctu a lásku mame. V sobotu 13. mája sa o 11.30 v Kulturparku uskutoční už 14. ročník Míle pre mamu.

6.3.2017

Hravé a bez strachu. Také sú naše merania v ŠMŠ v Pezinku

Pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, ale aj inými pervazívnymi vývinovými poruchami býva akákoľvek diagnostika veľmi náročná - často s lekárom nespolupracujú, a tak sa vlastne každé vyšetrenie dá zrealizovať len s ťažkosťami.

24.1.2017

Ukončili sme projekt Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Október, november a december minulého roka sa meralo s logom spoločnosti Novartis. Nadviazali sme na spoluprácu z roku 2015 a pripravený harmonogram... no, nezmestili sme sa doň. Prekročili sme vlastné plány o 721 detí. Ale po poriadku.

17.1.2017

V prvom polroku pod krídlami spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom

Dlhoročná spolupráca so spoločnosťou BILLA sa v tomto roku premietne aj do podpory programu Zdravé oči už v škôlke. Spolu s občianskym združením BILLA ľuďom zmeriame v prvom polroku zrakové parametre 10 tisíc deťom v približne 200 materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska!

28.12.2016

V Trnavskom kraji budeme merať aj vďaka podpore poisťovne Dôvera

Merali sme Plusoptixom, zistili očnú poruchu, oftalmologička naše výsledky potvrdila a dnes je dieťatko sledované odborníkom a pravdepodobnosť, že sa zrak bude zhoršovať, je minimalizovaná.