S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy

S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska prostredníctvom grantu mesta Trenčín realizovalo v období apríl – jún 2016 projekt Zdravé oči už v škôlke. Meranie sa uskutočnilo vo viacerých materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, a to MŠ Stromová, MŠ Považská, MŠ 28. októbra, MŠ Na Dolinách, MŠ Šafárikova a MŠ Východná a MŠ Švermova. Celkovo sa meraní zrakových parametrov zúčastnilo 394 detí, z čoho len 6 % (24 deťom( bolo nutné odporučiť návštevu u detského oftalmológa, pretože sa vyskytlo podozrenie na prítomnosť poruchy či chyby zraku. Chuť pustiť sa do tohto projektu povzbudil záujem materských škôl (a prostredníctvom nich aj samotných rodičov) zistiť, aké sú zrakové parametre ich predškolákov. Mestu Trenčín za podporu a prejavenú dôveru veľmi pekne ďakujeme.

S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy
S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy
S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy