Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom

Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom

V prvom polroku 2016 sme zamierili do materských škôl s projektom Zdravé oči už v škôlke v Dúbravke. Vďaka podpore od Miestneho úradu tejto mestskej časti sme mohli skontrolovať zrakové parametre 228 deťom v štyroch materských škôlkach: MŠ Bazovského, MŠ Nejedlého, MŠ Cabanova a MŠ Pri kríži. Prehliadli sme deti, ktorých rodičia podpísali informovaný súhlas o prebiehajúcom preventívnom meraní. Výsledky 35 detí dosahovali hodnoty, ktoré si už vyžadujú odbornú oftalmologickú starostlivosť, preto im naši vyškolení pracovníci vystavili odporúčanie na podrobnejšie vyšetrenie u detského očného lekára.

Skríningové merania zrakových parametrov detí sa uskutočňujú nielen priamo v priestoroch materských škôl, ale aj na firemných akciách, ako sú napr. Dni rodiny, happeningy či rôzne osvetové podujatia a podujatia pre verejnosť, alebo individuálne, po dohode, v poradenských miestnostiach Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať stredisko ÚNSS v ktoromkoľvek z ôsmich krajských miest, kde vás oboznámia s podmienkami realizácie skríningových meraní.

Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom
Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom
Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom