Šok vystriedal pocit úľavy

Chceme sa veľmi pekne poďakovať Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, najmä Krajskému stredisku ÚNSS v Banskej Bystrici, za aktivitu pri vyšetrovaní očiek našich detí v škôlkach.

Ani nám nenapadlo, že naša dcérka Tamarka môže trpieť astigmatizmom. Prvotný šok vystriedal veľký pocit úľavy a vďačnosti, že sa na to prišlo v takom mladom veku a Tamarke okuliarky skvalitnia život.

Ďakujeme! Borskí

usmiate dievčatko, Tamarka, v okuliarkoch
Malá Tamarka v okuliarkoch.