Merania zrakových parametrov u škôlkarov pokračujú

Merania zrakových parametrov u škôlkarov pokračujú

S radosťou vám oznamujeme, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, opätovne začíname z realizáciou preventívnych meraní zrakových parametrov u detí.

Na obrázku je pracovníčka KS, ako meria škôlkarovi zrak autorefraktometrom.
Celý skríning prebieha v dobrej nálade.

Ak bola vaša materská škola zapojená do programu Zdravé oči už v škôlke, budeme vás kontaktovať a dohodneme si s vami nový termín.

Samozrejme, naďalej platí, že budeme pracovať s dodržiavaním všetkých potrebných opatrení. Ak máte doplňujúce otázky k meraniam, môžete kontaktovať príslušné krajské stredisko ÚNSS v rámci vášho kraja.

Kontakty na krajské strediská: