Zdravé oči už v škôlke na Dňoch otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov

Zdravé oči už v škôlke na Dňoch otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov

Keďže všetci šoféri musia mať orlí zrak, ÚNSS v rámci programu Zdravé oči už v škôlke zisťovala, ako sú na tom tí najmenší z nich, pravda, zatiaľ len na odrážadlách, kolobežkách či bicykloch. 4. júna od 10.00 do 14.00 si pre vás Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., pri príležitosti MDD pripravil bohatý program: prehliadku svojho areálu, ukážku elektronického vybavenia MHD, historické autobusy, policajné či osobné automobily, ukážku práce hasičov, ich techniky a poskytovania prvej pomoci, detské dopravné ihrisko, maľovanky, tvorivé balóny, kreslenie na papier a asfalt, kultúrny program a tombolu. Z celkového počtu 72 detí, ktoré sa u nás zastavili a ktorým sme zmerali zrakové parametre, bolo 7 odporučených na odborné vyšetrenie k očnému lekárovi. O informácie ohľadom merania zraku prejavila záujem aj primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová. Ďakujeme Dopravnému podniku mesta Prešov za možnosť zrealizovať merania zraku v priestoroch ich areálu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdravé oči už v škôlke na Dňoch otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov
Zdravé oči už v škôlke na Dňoch otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov
Zdravé oči už v škôlke na Dňoch otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov