Možnosť nahlásiť MŠ do programu Zdravé oči už v škôlke ukončená, merania však pokračujú

Možnosť nahlásiť MŠ do programu Zdravé oči už v škôlke ukončená, merania však pokračujú

O tom, že materské školy majú záujem prihlasovať svoje deti do programu Zdravé oči už v škôlke svedčí fakt, že kapacita na registráciu sa v každom kraji Slovenska naplnila. A hoci samotné merania ešte určitý čas potrvajú, prinášame vám priebežnú bilanciu.

Už po spustení on-line registrácie, 15. októbra 2019, sa začala kapacita voľných miest pre škôlky rýchlo napĺňať. Najrýchlejšie reagovali materské školy z Trenčianskeho kraja. Cieľom tretieho ročníka programu Zdravé oči už v škôlke bolo zmeranie 20 tisíc detí v škôlkach po celom Slovensku. S realizáciou meraní za začalo v októbri, kedy bolo odmeraných 502 detí v 11 MŠ, v novembri to bolo 2 080 detí v 52 MŠ, v decembri 1 174 drobcov v 34 MŠ, v januári sme zrak skontrolovali 1 856 deťom v 37 škôlkach, vo februári 2 331 detí v 48 MŠ a v marci 4 121 detí v 88 MŠ. Ďalšie merania ešte pokračujú.

Odmerali sme vyše 12 tisíc detí

Doteraz sme skontrolovali zrak 12 064 deťom, z toho 1 777 bola odporúčaná návšteva detského oftalmológa, čo predstavuje až 15 % z celkového počtu odmeraných detí. Všetkých 12 064 detí dostalo potvrdenie o meraní pre rodičov, ktoré obsahovalo namerané zrakové parametre dieťaťa, odporúčanie, či je alebo nie je potrebné ďalšie vyšetrenie u detského očného lekára, kontakt na krajského koordinátora programu a informácie o partnerovi projektu. „Deti si potvrdenia o meraní preberajú s veľkou vážnosťou. Ak majú očká v poriadku tešia sa, ak sa objaví nejaký problém, vysvetlíme im, že sa nemusia báť, ale musia s rodičmi navštíviť očného lekára, ktorý sa na očká pozrie podrobnejšie,“ vysvetľuje Jana Žureková, sociálna pracovníčka KS Bratislava ÚNSS, ktorá merania realizuje.

V prípade potreby zájdu naši pracovníci aj do špeciálnych škôlok či denných stacionárov zameraných na deti so špeciálnymi potrebami. „Deti so špeciálnymi potrebami majú často strach zo zmeny prostredia, bielych plášťov, zle sa s nimi nadväzuje kontakt. Hoci nie každé sa nám podarilo skontrolovať, tešíme sa, že sme mohli rodičom aspoň čiastočne pomôcť a odbremeniť ich od návštevy ďalšieho špecialistu alebo naopak, upozorniť ich, že dieťa má zrakový problém a aj z toho môžu plynúť niektoré ťažkosti,“ konštatuje Jana Polnerová, koordinátorka projektu v Bratislavskom kraji.

Merania zrakových parametrov budú v materských školách prebiehať až do konca júna. Na ich realizácii sa podieľajú pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s podporou OZ BILLA ľuďom.