V znamení dôvery rodičov i učiteľov

V znamení dôvery rodičov i učiteľov

Začiatkom roka predstavila spoločnosť BILLA Slovensko v spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom ucelený koncept verejnoprospešných aktivít zameraných na pomoc ľuďom s poruchami zraku a prevenciu zrakových chorôb. Jeho súčasťou je aj program Zdravé oči už v škôlke, ktorý je dôležitým nástrojom zameraným na zdravotnú edukáciu a odhaľovanie zrakových porúch u slovenských detí. Aj vďaka podpore Billy a o. z. BILLA ľuďom prešlo v 1. polroku vyše 10-tisíc detí v škôlkarskom veku bezplatným preventívnym meraním zraku priamo vo svojej materskej škole. Ciele programu i jeho priebežné tohtoročné výsledky predstavili zástupcovia ÚNSS a spoločnosti BILLA Slovensko novinárom z Klubu firemných a regionálnych médií Slovenského syndikátu novinárov na tlačovej konferencii 16. júna.

Tlačová konferencia
Foto: Tlačová konferencia

Klub firemných a regionálnych médií Slovenského syndikátu novinárov
Foto: Klub firemných a regionálnych médií Slovenského syndikátu novinárov

V období od 1. 1. do 30. 6. 2017 skontrolovali zrakoví terapeuti ÚNSS v rámci programu Zdravé oči už v škôlke zrak 10 380 deťom v 220 materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe nameraných zrakových parametrov odporučili 1 411 deťom (14 %) pre podozrenie na rozvoj zrakovej poruchy navštíviť detského očného lekára.

Pozitívna odozva od zapojených škôlok je potvrdením, že program si získal dôveru učiteľov i rodičov. Priebežné výsledky zase dokazujú, že pokračovať v ňom aj v nastávajúcom školskom roku má zmysel a veľký význam.

Novinári ťahali z košíka druhy zeleniny najvhodnejšie pre zdravie očí
Foto: Novinári ťahali z košíka druhy zeleniny najvhodnejšie pre zdravie očí