V znamení dôvery rodičov i učiteľov

V znamení dôvery rodičov i učiteľov Začiatkom roka predstavila spoločnosť BILLA Slovensko v spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom ucelený koncept verejnoprospešných aktivít zameraných na pomoc ľuďom s poruchami zraku a prevenciu zrakových chorôb. Jeho súčasťou je aj program Zdravé…

Ani tohtoročná košická Míľa pre mamu sa nezaobišla bez merania zrakových parametrov

Ani tohtoročná košická Míľa pre mamu sa nezaobišla bez merania zrakových parametrov Druhá májová nedeľa je každoročne ideálnou príležitosťou pre každého z nás, rodiča či nerodiča, vzdať úctu a lásku mame. Predstaviteľky Únie materských centier prišli v roku 2004 s…

Hravé a bez strachu. Také sú naše merania v ŠMŠ v Pezinku

Hravé a bez strachu. Také sú naše merania v ŠMŠ v Pezinku Pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, ale aj inými pervazívnymi vývinovými poruchami býva akákoľvek diagnostika veľmi náročná – často s lekárom nespolupracujú, a tak sa vlastne…

Ukončili sme projekt Zdravé oči už v škôlke s Novartisom

Ukončili sme projekt Zdravé oči už v škôlke s Novartisom Október, november a december minulého roka sa meralo s logom spoločnosti Novartis. Nadviazali sme na spoluprácu z roku 2015 a pripravený harmonogram… no, nezmestili sme sa doň. Prekročili sme vlastné…

V prvom polroku pod krídlami spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom

V prvom polroku pod krídlami spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom Dlhoročná spolupráca so spoločnosťou BILLA sa v tomto roku premietne aj do podpory programu Zdravé oči už v škôlke. Spolu s občianskym združením BILLA ľuďom zmeriame v prvom…

V Trnavskom kraji budeme merať aj vďaka podpore poisťovne Dôvera

V Trnavskom kraji budeme merať aj vďaka podpore poisťovne Dôvera Merali sme Plusoptixom, zistili očnú poruchu, oftalmologička naše výsledky potvrdila a dnes je dieťatko sledované odborníkom a pravdepodobnosť, že sa zrak bude zhoršovať, je minimalizovaná. To je tradičný príbeh, ktorý…

S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy

S podporou mesta Trenčín ponavštevovala ÚNSS ďalšie materské školy Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska prostredníctvom grantu mesta Trenčín realizovalo v období apríl – jún 2016 projekt Zdravé oči už v škôlke. Meranie sa uskutočnilo vo viacerých materských školách,…

Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom

Škôlkari v Bratislave-Dúbravke pod naším drobnohľadom V prvom polroku 2016 sme zamierili do materských škôl s projektom Zdravé oči už v škôlke v Dúbravke. Vďaka podpore od Miestneho úradu tejto mestskej časti sme mohli skontrolovať zrakové parametre 228 deťom v…